Duurzaamheid

Duurzaamheid is verweven in SHAE’s DNA. Het is voor ons erg belangrijk dat onze kleding onder goede werkomstandigheden en op een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze wordt gemaakt. Al onze productielocaties zijn geaudit door een onafhankelijke partij, waarna er vervolgens samen met de fabriek aan een betere werkomgeving wordt gewerkt. Wij zien hen als partners en hechten veel waarde aan onze langetermijnrelaties.

Leefbaar Loon en recycling zijn onze grootste aandachtspunten. We streven ernaar om helemaal circulair te zijn, wat een must is wanneer je bedenkt dat onze industrie de op twee na meest vervuilende industrie is.

SHAE wil, als producent van bedrijfskleding, zich bekommeren om het welzijn van mens en milieu en dat is terug te zien in haar bedrijfsstrategie. Haar duurzaamheidsbeleid kent twee pijlers:

missie en visie

SHAE is zich al bewust dat voortgaan op de traditionele manier van produceren op termijn niet meer houdbaar is en dit besef is terug te lezen in haar missie en visie. Zij streeft naar een economie waarin de goederen van vandaag de basis vormen voor de producten van morgen; een circulaire economie.

 

Milieu verantwoord ondernemen

De textielindustrie staat bekend als de 2e vervuilendste industrie ter wereld. In de mondiale wereld heeft Nederland maar een bescheiden rol, slechts 1% van de totale wereldwijde markt neemt zij voor haar rekening. Verwacht wordt dat de wereldwijde productie en consumptie van textielvezels zal blijven stijgen met 3-4% per jaar. Textielvezels nemen een toenemend beslag op de grondstof voorraden en de productie van textiel zorgt voor grote milieu-impact. Dit heeft te maken met verschillende aspecten, waarvan hieronder de belangrijkste op een rijtje:

  • Het gebruik van pesticiden tijdens het verbouwen van katoen, wat zeer schadelijk is voor de bodem en de volksgezondheid;
  • Het verbouwen van katoen vraagt enorme voorraden water;
  • Het gebruik van chemicaliën tijdens de doek-veredeling, dus het verven en finishen van het doek, en de afvoer van het restwater;
  • De afvalberg die wordt veroorzaakt door het weggooien van textiel en het niet hergebruiken hiervan.

De oplossing voor de toenemende vraag naar textiel en het wegvloeien van verfstoffen en synthetische materialen in de bodem, is het toepassen van een circulair model voor het sluiten van de textielketen. SHAE tracht daar waar mogelijk de impact op milieu te verminderen en een betere footprint achter te laten. Dit doet zij door een weloverwogen keuze te maken in gebruik grondstof en materialen voor haar bedrijfskleding collecties.

Circulaire economie

SHAE streeft naar een circulaire economie, waarbij producten zoveel mogelijk – liefst 100% – herbruikbaar zijn en waar de schade aan milieu en de grondstoffen zoveel mogelijk beperkt blijft. De circulaire economie biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. Samen met haar co-innovatie partners gaat SHAE continu op zoek naar verbeteringen en zij werkt actief aan de verdere verduurzaming van bedrijfskledingcollecties en het productieproces. Samenwerken is nodig om deze ambitie te realiseren.

Circulair ondernemen, dat is ondernemen met en voor elkaar.